ENGELLİ EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK SPOR VAKFI STRATEJİK PLANI (2020-2025)

Kuruluş ve Gelişimi

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı (Engelli Vakfı);   Abdurrahman Kurtaslan ve arkadaşları tarafından, 2014 yılı Şubat  ayında  Ankara’da  kurulmuştur. 
Engelli Vakfı;  ulusal ve uluslar arası projelerden sağlanan kaynaklar, bağışlar, kamu ve özel kuruluşlarından sağlanan destekler ile engelli  ve  engelli ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, onları sosyal hayata dahil etmek  için kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
Engelli Vakfı;  Engellileri ve ailelerini yaşam için güçlendirmek,  yaşama dahil etmek için çeşitli eğitim programları, kurslar, eğlence,  gezi  ve kültürel programlar düzenlemektedir.

Eğitim etkinliklerinin çoğunu Ankara Batıkent’teki Vakfa ait 3 katlı binasında sürdürmektedir. İhtiyaç olduğunda ise diğer kamu kurumları, eğitim kurumları ve yerel yönetimlerin imkânlarından da yararlanılmaktadır. Çalışacak durumda ve mesleki yeterlikleri olan engellilerin İş bulmaları için de iş sahipleri ile temas sağlamakta ve onlara iş bulmalarında imkanlar dahilinde yardımcı olunmaktadır.

Engelli Vakfının Antalya KEPEZ'de bir şubesi ve hizmet binası bulunmaktadır. Ankara’daki etkinliklerin tamamı Antalya’daki şube tarafından gerçekleştirilmektedir. Hem Ankara hem Antalya'da öncelikle eğitim olmak üzere, engelliler ve aileleri için kültür, eğlence ve gezi etkinlikleri bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.  
Engelli Vakfı,  2014 yılından  günümüze Ulusal (MESGEP, İŞ-KUR Projeleri) ve Avrupa Birliği (Erasmus + KA1, KA2, EVS ) projeleri ile engellilere hem kurs imkânı hem de ailelerinden bir refakatçi ile Avrupa Birliği projeleri kapsamında kısa sürelerle yurt dışına gitme imkanı sağlamaktadır. Yurt dışından Engelliler ve Refakatçileri ise onaylanan Avrupa Birliği projeleri kapsamında  Engelli Vakfının koordinesinde Türkiye’ye gelmektedir. Engelli Vakfı  Türk Ulusal Ajansı tarafından onaylanan 15 (Onbeş)   Avrupa Birliği projesini başarılı şekilde gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmektedir. En son onaylanan projesi “Engellilerin Eğitim ve İstihdam Çalıştayı” dır.  Proje ; Erasmus+ Gençlik Yapılandırılmış Diyalog projesidir. Projede Engellilerin Eğitim ve İstihdamıyla İlgili sorunlar tartışılacak ve çözüm önerileri tüm tarafların katılımları ile proje ürünü olarak ortaya çıkarılacaktır.Bu proje ile Engelli Vakfının Tanınırlığı Ülke genelinde daha da artacaktır. 
Engelli Vakfı; engellilere yönelik projeleri ve etkinlikler gerçekleştirirken, çeşitli eğitim kurumları,  kamu kurumları, belediyeler ve benzeri amaç için kurulmuş sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmaktadır. Engellilere yönelik etkinliklerinde ihtiyaç halinde Ankara Büyükşehir Belediyesinden,  diğer yerel Yönetimlerden, kamu  kurumlarından, Üniversitelerden ve eğitim kurumlarından destek alınmaktadır. 

Engelli Vakfı;  etkinliklerini gönüllüleri aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Engelli Vakfının Gönüllüleri genelde yeni Engelli aileleri ve Emekliler başta olmak üzere yeni Üniversite mezunlarından ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Her gönüllümüz  imkânları ve kabiliyeti oranında Vakfın faaliyetlerine destek sağlamaktadır. 
Vakıflar mevzuatı gereğince Engelli Vakfının tüm faaliyetleriyle ilgili kararlar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından almakta ve verilen yetki çerçevesince faaliyetler yetkilendirilmiş kişi veya kişiler tarafından yürütülmektedir. Vakfın tüm faaliyetleri, mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş kurumların yetkilileri düzenli olarak tarafından denetlenmektedir. 

Vakıf tanıtımlarını, duyurularını ve etkinliklerini kurumsal internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak yapmaktadır.

Vakfın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kurtaslan’dır. 

 

 

 

Kurumsal İletişim Bilgileri

Adres: Uğur Mumcu Mahallesi 1657 Sokak No: 1/3 Batıkent - ANKARA 

Vakfın internet adresi: www.engellivakfi.org

Vakfın kurumsal e- posta adresi : engellivakfi@gmail.com 

İrtibat telefonu: 0530 459 23 96

 

Antalya Şube Adresi: Şelale Mahallesi Beyazevler  Sitesi 7388 Sokak No: 8 Kepez / Antalya
Antalya Şubesi Başkanı :  Gülcan AY

Antalya Şubesi AB Projeleri Yasal Temsilcisi: Doç. Dr. Hazan Kurtaslan Yıldırım 

E-posta adresi : engellivakfiantalya@gmail.com

İrtibat Telefonu:  0533 652 60 84 

Misyon, Vizyon ve Öz Değerler

Misyon: Engellilerin ve Ailelerinin Yaşamlarını Kolaylaştırmak ve Engellileri Yaşama Dâhil Etmek

Vizyon: Engellilere ve Ailelerine Yönelik Ürettiği Hizmetler ve Projeler ile  Ülkenin ve Avrupa’nın İtibarlı Uluslararası Bir Sivil Toplum Kuruluşu olmak

Öz Değerler:  Hukuk, Adalet, Bilim, Eğitim, Eşitlik, Şeffaflık, Nezaket, Mutluluk

ENGELLİ VAKFI  SWOT ANALİZİ  (Nisan  2020)

Kuvvetli Taraflar (Strong)
    • Türkiye’nin ihtiyacı olan bir alanda kurulmuş Sivil Toplum Örgütüdür,
    • Vakfa ve Vakıf faaliyetlerine tahsis edilmiş birisi Ankara diğer ise Antalya’da olmak üzere 2 (iki) adet binası bulunmaktadır,
    • Vakfın hem Ankara hem de Antalya’da daimi, kısmi zamanlı çalışan personeli ile Üniversitelerden ve kamu kurumlarından gönüllü danışmanları bulunmaktadır,
    • Vakıf Avrupa Birliği ve Ulusal Proje tecrübesi kazanmıştır,
    • Hem Ankara hem de Antalya’da Engelli Aileleri Vakfı sahiplenmişlerdir,
    • Misyonu, Vizyonu, Öz Değerleri ve Hedefleri bellidir,
    • Vakıf ,  engelli ve engelli ailelerine hizmet  , insan hakları , cinsiyet eşitliğini gözeten  politik , dini ve etnik  ayrımcılıktan ve anlayıştan  arındırılmıştır,
    • İlgili kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmaktadır,
    • Kurumsal Yapının Oluşması için önemli bir mesafe katılmıştır.
 

Zayıf Tarafları (Weak)
    • Profesyonel anlamda kurumsal Sivil Toplum Örgütü Yapılanması Henüz Oluşmamıştır,
    • Faaliyetlerini Ankara ve Antalya Merkezli sürdürmektedir. Ulusal, Avrupa Birliği ve Uluslar arası çalışan Engelli Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği bağı henüz istenilen düzeyde kurulamamıştır,
    • Ankara ve Antalya’daki Vakıf Binaları Avrupa Birliği Standartlarına Uygun iç tasarıma ve konfora kavuşturulamamıştır,
    • Vakıf Binasının iç tasarımı, tanzimi ve tefrişi Vakıf faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için istenilen yapıda değildir,
    • Vakfın faaliyetlerini sürdürebilmesi için tam zamanlı çalışan sayısı yetersizdir. İlave personel çalıştırabilmek için ilave maddi kaynağa ve yeni projelere ihtiyaç vardır,
    • Engellilerin taşınması için Vakfa ait özel bir engelli aracı bulunmamaktadır.
    • Vakıf yöneticilerinin ve çalışanlarının Sivil Toplum Örgütü yönetimi için ilave eğitimlere ve danışmanlığa ihtiyacı vardır.
    • Vakfın üye sayısı yetersizdir.. 
    • Engellilere Sosyal ve Kültürel etkinlikler düzenlemek için maddi kaynak sınırlıdır.  
    • Vakıf,  Engelliler için bağışçılardan ve hayırseverlerden henüz bağış alamamıştır.
    •  Türkiye’ye yönelik Sivil Toplum Örgütü Proje hibelerinden yararlanmamıştır. 

Tehditler (Threats )
    • Vakıf , kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı Abdurrahman Kurtaslan’ın maddi ve şahsi gayretleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.  Gelecekte Abdurrahman Kurtaslan olmadan da  Vakfın faaliyetlerini sürdürecek bir yönetim yapısına sahip olmaması,
    • Sivil Toplum Örgütleri üzerinde oluşturulacak her türlü baskı ve zorlamalar sivil toplum örgütlerinin  yapılarının gereği  doğrultusunda gelişimine engeldir  
    • Engellilerin ve engelli ailelerinin güvenini, daha sonra çevredeki halkın güveninin sarsacak davranış ve uygulamalarda gerekli hassasiyeti göstermemek,
    • Geleneksel ve yerel bir sivil toplum örgütü yapısını korumak, gelişmelere,  yeniliklere ve yeni projelere karşı kapalı kalmak,
    • Avrupa Düzeyindeki Engelli Merkezli Sivil Toplum Örgütleri Üst kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilememesi Vakfın Avrupa Boyutunda gelişimini engelleyecektir.
    • Gelecekte, Vakfa  ve Vakfın Faaliyetlerine Destek sağlayacak Gönüllülerin  sayısının azalması , 

Fırsatlar (Opportunities)
    • Türkiye’de, Avrupa Birliğinde ve Gelişmiş Ülkelerde Sivil Toplum Örgütlerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır,
    • Türkiye’de her geçen gün Sivil Toplum Örgütlerine halkın ve Gençlerin katılımları ve ilgisi artmaktadır,
    • Avrupa Birliği doğrudan Sivil Toplum Örgütlerinin kurumsal yapılarını geliştirmeye yönelik proje çağrılarına çıkmaktadır,
    • Engelli Vakfı, kuruluşundan itibaren önemli bir çok faaliyeti gerçekleştirerek, işbirliği yaptığı kurumlar gözünde önemli başarı elde etmiştir. Gelecekteki faaliyetleri için bu önemli kredi ve destek sağlayacaktır,
    • Vakfın 2 adet binası, sınırlı sayıda da olsa sürekli çalışanı ve bu alanda itibarı vardır
    • Avrupa Birliği projeleri kapsamında Yurt dışında ve yurt içinde önemli ortaklıklar oluşturmuştur, gelecekte bu yapı yeni fırsatlara imkân sağlayacaktır.
    • Engelliler ve Engelli ailelerinden oluşan bir çekirdek grup ile işbirliği sürekli olarak hem Ankara hem de Antalya’da devam etmektedir. Bu grubun varlığı ve sürekliliği gelecek için ümit vermektedir.

 

SWOT Analizine Göre Ocak 2020- Ocak 2025 Stratejik Planı

EYLEM TANIMI NE ZAMAN VE  NASIL
1- Vakfın Yönetim Anlayışını ve Hizmetlerini Uluslararası Standart ve Kalitede Geliştirmek ve Profesyonel Yönetim Yapısını Kurumsal Hale Getirmek. 1- Nisan 2020- Nisan 2021                       
Sivil Toplum Kuruluşları Konusunda Profesyonel Yönetim Bilgisine Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarından ve Üniversite Öğretim Üyelerinden Destek Almak ve Vakıf Danışman Sayısını Artırmak.
2-  İşbirliği Yapılan Paydaşların ve Gönüllü Üye Sayısını Artırarak, Ankara ve Antalya öncelikli olarak tüm Ülkede Tanınan ve Bilinen Engelli Sivil Toplum Örgütü Olmak.   2-  Eylül 2020 – Eylül 2022
Vakıf Tanıtım Kitapçığı, Afişi, Broşürü hazırlayarak, Sosyal Medyayı kullanarak, Toplantılar düzenleyerek, Ziyaretler yaparak, Yıllık Etkinlik Dergisi Çıkararak, Engelli Toplantılarına Katılım Sağlayarak,  Daha Fazla Engelli ve Engelli ailesine ve Emeklilere Erişerek tanınırlık ve gönüllü üye sayısı artırılacaktır.
3-  Yerel Bir Sivil Toplum Örgütünden, Ulusal ve Avrupa Birliğinde Tanınan ve Bilinen Bir Engelli Sivil Toplum Örgütü  Haline Olmak. 3- Ocak 2022 – Ocak 2025
Profesyonel ve Kurumsal Yönetim Yapısına Kavuştuktan Sonra Ulusal, Avrupa Birliği ve Uluslararası Şemsiye Kuruluşlarında Etkin Üye Olmak ve etkinliklerine katılmak
4-  2025 yılı sonunda tanımladığı Misyon,  Vizyon ve Öz değerlerine Uygun şekilde Gelişimini Tamamlayarak, Ulusal, Avrupa Birliği ve Uluslararası Engelli Sivil Toplum Örgütü Olmak. 4- Nisan 2020 - 30 Aralık 2025
Ankara ve Antalya’daki Binaların İç tasarımlarını ve İç tefrişini yenileyerek Engellilerin Erişimine Uygun,   Faaliyetlerin ve Projelerin Verimli Şekilde Yönetildiği Mekanlar Haline Getirmek,
Yöneticilerin ve Çalışanların Profesyonel Şekilde STK Yönetimi Konusunda Eğitilmesi, Ulusal, Avrupa Birliği ve Uluslararası Düzeyinde Tanınan ve Bilinen Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarından birisi Olacak Şekilde Gelişimini Tüm Çalışanları ve Paydaşları ile İşbirliği İçinde Gerçekleştirmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Planın Hazırlanma Tarihi: 01 Nisan 2020